Anasayfa RAPOR Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği: 2018 Değerleme Sektörü Analizi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği: 2018 Değerleme Sektörü Analizi

Birlik üyelerinin ürettikleri değerleme raporları ve topladıkları verilerle ilki 2017 yılında yayınlanan analizlerin ikincisi, sektörün 2018 yılını üç başlıkta irdeliyor.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) bünyesinde 2016 yılında kurulan TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi (TGBM), 2018 Yılı Değerleme Sektörü Analizi’ni paydaşlarına sundu.

Birlik üyelerinin ürettikleri değerleme raporları ve topladıkları verilerle ilki 2017 yılında yayınlanan analizlerin ikincisi, sektörün 2018 yılını Gayrimenkul Değerleme Raporlarının Analizi, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının Analizi ve Değerleme Uzmanlarının Analizi olmak üzere üç başlıkta irdeliyor.

Raporu indirmek için tıklayın.