Anasayfa Yazarlar Tüm yazıları: Prof. Dr. Ali Hepşen

Prof. Dr. Ali Hepşen

16 YAZILAR 0 YORUMLAR

Alım-satım sürecinde yeni bir finansal araç önerisi: Gayrimenkule dayalı opsiyon kontratları

Yıllar itibariyle hızlı nüfus artışı, bölünen aileler, kentleşme olgusu, hane halkı gelir düzeyinin yükselişi ve hızla gelişen inşaat teknolojisi gibi nedenlerden dolayı gayrimenkul sektöründe...

Gayrimenkul ekosistemi için öneriler

Ölçemediğiniz hiçbir şey sizin değildir, dolayısıyla onun geleceği hakkında planlama yapmanız da mümkün değildir. Gayrimenkul ekosistemi için veri ölçümlemesi, yönetimi ve yorumlanması sağlıklı bir gelecek için önem taşımaktadır.

Konut piyasası üzerine genel bir değerlendirme

Türkiye’de konut kredilerinde büyüme düşük hızla da olsa sürer mi? Konut kredilerinde yavaşlama eğilimi olduğu çok net aslında. Bugün toplamda 200 milyar TL’ye yaklaşan bir...

Şehircilik Şurası ve getirdikleri

Ülkemizde kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında bir Şehircilik...

Konut fiyatları ve finansal yatırım araçlarının getirileri

Ülkemizde konut fiyatlarının yüksek olması, ailelerin konut satın alımında belli bir oranda banka kredisi kullandığı gerçeğini göstermektedir. REIDIN Konut Satın Alım Gücü Endeks verileri...

Mevduat ve katılım bankaları açısından kredi-değer oranının etkileri

Konut finansmanı sisteminin kamuoyu nezdinde "mortgage yasası" olarak bilinen 5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" (Konut Finansmanı Kanunu)...

Yerel yönetimlerin borçlanması – tahvil ihracı: Antalya örneği

18 Ocak 2017 tarihinde basına yansıyan haberlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun, köprü, tünel, baraj, metro gibi büyük altyapı projelerinin menkul kıymet çıkararak finanse edilmesi...

Şehircilik Şurası 2017: Şehircilikte yeni vizyon

Ülkemizde yıllardır yaşanan hızlı nüfus artışı, kültürel değişimler sonucu bölünen aileler, kentleşme, gelir düzeylerinin artması ve yaşam standartlarının yükselmesi nedeniyle gayrimenkullere olan talep sürekli...

Kentsel dönüşümde dışsal finansal kaynak çözümleri

Yerel yönetimler tarafından ya da özel sektör işbirliği kapsamında geliştirilecek olan kentsel dönüşüm projelerinin kaynak planlamasında dışsal kaynak çözümleri kapsamında sermaye piyasası araçları kullanılacağı...

Konut getirilerini etkileyen makro faktörler

Konut yatırımlarında brüt kira getirisi, hedeflenen getirinin diğer finansal yatırım araçlarıyla ilişkisini gözlemlemek ve getiriyi etkileyen makro faktörleri belirlemek son derece önemlidir. Bu noktada...